BẤT HẠNH Ngũ độ thanh tập danh Xưng hô Đâu màng có kẻ gọi là cha Ở vậy cùng bu mãi đến già Nhậu xỉn đo đường sưng tía mũi Say mèm chửi vợ đánh bầm da Buồn khi bóng lẻ mình lam lũ Nẫu lúc nằm chung chẳng mặn mà Đám trẻ cô đời quên nũng nịu Đêm về bất chợt bỗng thèm ba Thiện Lê 23 12 2017 GC Tập danh Cha bu tía vợ mình nẫu cô ba

BẤT HẠNH (Ngũ độ thanh, tập danh: Xưng hô) Đâu màng có kẻ gọi là cha Ở vậy cùng bu mãi đến già Nhậu xỉn đo đường sưng tía mũi Say mèm chửi vợ đánh bầm da Buồn khi bóng lẻ mình lam lũ Nẫu lúc nằm chung chẳng mặn mà Đám trẻ cô đời quên nũng nịu Đêm về bất chợt bỗng thèm ba./. Thiện Lê 23 / 12 / 2017 GC: Tập danh: Cha, bu, tía, vợ, mình, nẫu, cô, ba.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *