Bộ lông là niềm tự hào của Cừu con nhưng khi bộ lông dài thậm thượt không chỉ che kín mắt Cừu con mà còn che kín cả trái tim nó nữa thì nó đã quên hết những người khác chỉ nghĩ đến bản thân và bộ lông tuyệt đẹp của mình Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Cừu con

Bộ lông là niềm tự hào của Cừu con, nhưng khi “bộ lông dài thậm thượt, không chỉ che kín mắt Cừu con, mà còn che kín cả trái tim nó nữa, thì nó đã quên hết những người khác, chỉ nghĩ đến bản thân và bộ lông tuyệt đẹp của mình”! Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Cừu con?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *