Cách để duy trì động lực học tiếng Anh lâu dài đừng xem nó là một môn học gắng thi lấy chứng chỉ dùng cái này để đạt được cái khác mà xem nó là chìa khoá để giúp mình có cách nhìn nhận về cuộc sống xã hội con người rộng mở hơn tự do hơn Mục đích cuộc sống chính là được sống tự do

Cách để duy trì động lực học tiếng Anh lâu dài: đừng xem nó là một môn học, gắng thi lấy chứng chỉ, dùng cái này để đạt được cái khác, mà xem nó là chìa khoá để giúp mình có cách nhìn nhận về cuộc sống, xã hội, con người rộng mở hơn, tự do hơn. Mục đích cuộc sống chính là được sống tự do. Lúc đó bạn mới có được động lực tự thân để tự học – bạn có sự tự do giáo dục cho bản thân mình. Hãy xem English is knowledge, not language – bạn sẽ đi được xa !

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *