Cháy và nghiêng ngã cùng các bạn trẻ Trường PTTH Quang Trung Nguyễn Huệ qua chuyên đề Nhận diện đúng giới tính Tình yêu học đường Phần lớn các bạn ban đầu còn e dè

“Cháy và nghiêng ngã” cùng các bạn trẻ Trường PTTH Quang Trung – Nguyễn Huệ qua chuyên đề “Nhận diện đúng giới tính &Tình yêu học đường” Phần lớn các bạn ban đầu còn e dè. Càng đi sâu thì càng nóng và nhà trường quyết định tăng thêm 60 phút cho “cháy hết” và cháy thật ??? Tuổi đôi mươi thật sung và chịu chơi nhỉ!!?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *