Chúng ta Ai sinh ra cũng xứng đáng hạnh phúc vì bạn đã rất mạnh mẽ chiến đấu với cả 20 triệu con tinh trùng để đến với Trứng

Chúng ta!
Ai sinh ra cũng xứng đáng hạnh phúc, vì bạn đã rất mạnh mẽ chiến đấu với cả 20 triệu con tinh trùng để đến với Trứng. Vậy sao ra đời rồi còn than khóc mình đau khổ, bất hạnh hay thất bại: Tất cả do bạn lựa chọn. Vậy hãy lựa chọn cho mình được hạnh phúc.
Liên đã từng rất muốn kết thúc cuộc sống vô vị của mình cho đến khi đến lớp học này, và hồi sinh.

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Chúng ta Ai sinh ra cũng xứng đáng hạnh phúc vì bạn đã rất mạnh mẽ chiến đấu với cả 20 triệu con tinh trùng để đến với Trứng”

  1. Em gái.. Chị đã quyết định đến lớp học này trong vòng 15’và thấy thực sự cảm ơn bản thân mình đã dám ra quyết định.. Hoàn toàn xứng đáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *