Chuyện Pí BỤNG BỰ và Dũng TAY thonnnnnn dịch trong Quyển SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU của DAVE TROTT có đoạn vầy nè

Chuyện Pí BỤNG BỰ và Dũng TAY thonnnnnn dịch trong Quyển SÁNG TẠO & THƯƠNG HIỆU của DAVE TROTT, có đoạn vầy nè:
“Ai đúng ai sai, SỐNG TRƯỚC CÁI ĐÃ! Mình thường quyết định dựa trên: LÝ TRÍ và CẢM XÚC, đôi khi hăng máu đến mức quên cả LÝ DO-MỤC ĐÍCH VÌ SAO MÌNH LÀM VẬY… Ai cũng tự nhận mình là nạn nhân, mình luôn luôn đúng, mình là khổ nhất, cả thế giới như tan rã, blap blap …
Ừ thì đúng là vậy. Có điều ĐÚNG-MUỐN-CHẾT mà thôi. Nhưng thực chất, câu hỏi cần đặt ra không phải là AI ĐÚNG, mà chính xác là MÌNH MUỐN GÌ, và LÀM SAO CÓ ĐƯỢC NÓ!?
KHOAN, NHÌN LẠI MỤC TIÊU XEM! Chứng minh mình đúng có mang mình đến đích không hay phá hỏng tất cả!? Thông minh là khi nhìn ra điều mình muốn và nghĩ khác, làm khác đi! SỐNG TỐT cái đã RỒI TÍNH!
Nếu lúc nào cũng hăng máu “ta đây”, phùng mang trợn mắt xông lên, liều mình thì máu ở đâu đủ để mình chơi cho khô! CUỘC SỐNG không phải là khăng khăng mình đúng và cả thế giới đang sai hay quay lưng với mình; Đừng cố chứng minh điều ai cũng biết, cũng đừng để ai sắp đặt đời mình. Như lời Phật dạy: “Nghĩ trước khi làm” thì xem ra ổn hơn.
Trích Nhật ký tìm đường

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *