Có những chia sẻ rất dễ thương của khách hàng với Detrang Farm 3

Có những chia sẻ rất dễ thương của khách hàng với Detrang Farm <3
” Đến với dê trắng
Là sự tình cờ
Qua trang phờ búc
Lại càng bất ngờ
Ở ngay cạnh nhà
Lâu nay không biết
Dê trắng thật thơ
Cảnh vật như mơ
Chỉ một thời giờ
Trở thành bạn thơ
Nhớ lắm dê trắng
Nắng vàng khắp nơi
Gặp những bạn mới
Tâm hồn phơi phới
Lại càng muốn chơi
Thế mà nhanh thật
Đã một tuổi rồi
Chúc cho dê trắng
Ngày càng lớn hơn !”
Nguyễn Quyên Nguyễn Thái Hà Nguyễn Ngọc Chính Mạnh Nguyễn

CategoriesUncategorized

1 Reply to “Có những chia sẻ rất dễ thương của khách hàng với Detrang Farm 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *