Cứ áp mặt vào màn hình suốt ngày thì làm gì mắt chả kém

Cứ áp mặt vào màn hình suốt ngày thì làm gì mắt chả kém. Nhà cháu bjo vào mạng ít hơn và tranh thủ bấm huyệt để phục hồi thị lực. Mắt có sáng hơn và nhận ra NHÀ RẤT BẨN, CÁI GÌ CŨNG BỤI BẨN, thế là phải đi lau dọn ngay và luôn.
Kết luận : Đôi khi kém nhận thức thì đời cũng nhàn hơn, cho dù chất lượng sống có thấp hơn . Riêng nhà cháu ứ dễ tính và k muốn nhàn theo kiểu THẾ NHÂN ĐÃI KẺ KHÙ KHỜ. Đãi gì? Ai mà cho ng khác cái mà họ thik đc. Các cụ nhẻ! Muốn có phải mó phải làm mới hay.
Ps: Đây là hình minh hoạ chỉ HUYỆT SÁNG MẮT các cụ nhé!

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Cứ áp mặt vào màn hình suốt ngày thì làm gì mắt chả kém”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *