Cường sẽ có 3 buổi với lớp Giải Mã F1K04 với thường lượng là 6 8h để chia sẻ toàn bộ về BSCvsKPI những gì đã làm

Cường sẽ có 3 buổi với lớp Giải Mã F1K04 với thường lượng là 6 – 8h để chia sẻ toàn bộ về BSCvsKPI + những gì đã làm. Tức là chia Cường sẻ cả lý thuyết + demo thực tế cho mọi người dễ hiểu.
– Nội dung cụ thể:
+ Tổng quan về BSC và KPI (1 buổi)
+ Hướng dẫn BSC trên file mẫu (1 buổi)
+ Hướng dẫn KPI trên file mẫu (1 buổi)
– Khi tham dự sẽ được cung cấp file mẫu
Nhà mình ai rảnh trong khoảng thời gian này: 18h30 – 21h ngày 9/8 – 14/8 – 16/8 thì cùng tham dự nhé!

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Cường sẽ có 3 buổi với lớp Giải Mã F1K04 với thường lượng là 6 8h để chia sẻ toàn bộ về BSCvsKPI những gì đã làm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *