Đến thời điểm này rồi yêu nhau không phải rầm rộ nữa bình yên là đc hạnh phúc là đc Mà yêu thôi có lẽ chưa đủ mà còn cần phải thương nữa không biết thanh xuân này mình có thể cùng nhau không nhưng hãy hết lòng vì nhau a nhé Camonanhchangtrai88

Đến thời điểm này rồi yêu nhau không phải rầm rộ nữa , bình yên là đc hạnh phúc là đc ❤️ Mà yêu thôi có lẽ chưa đủ mà còn cần phải thương nữa , không biết thanh xuân này mình có thể cùng nhau không , nhưng hãy hết lòng vì nhau a nhé ? Camonanhchangtrai88 ?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *