Hôm nay có 2 update cần thiết cho cả nhà đang sử dụng bot Shopping Shop Cô Dung

Hôm nay có 2 update cần thiết cho cả nhà đang sử dụng bot Shopping Shop Cô Dung:
1. Hiển thị sản phẩm với trạng thái Hết hàng
2. Không hiển thị sản phẩm trên trang Đặt hàng mà không cần xoá sản phẩm khỏi Google Sheets.
———
Cách thực hiện:
1. Gõ H thay vào chỗ giá sản phẩm -> sản phẩm hiển thị với trạng thái Hết hàng.
2. Thêm cột bohienthi và gõ x vào -> sản phẩm sẽ không hiện ra trên web đặt hàng.
——–
File Google Sheets mẫu: bit.ly/sheetcodung

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *