Hôm trước mình có chia sẻ với các bạn về 5 đức tính quý báu mà chúng ta cần học từ một chú gà trống

Hôm trước mình có chia sẻ với các bạn về 5 đức tính quý báu mà chúng ta cần học từ một chú gà trống. #1 Văn Đức #2 Trí Đức #3 Võ Đức #4 Dũng Đức #5 Tín Đức Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Tín Đức. Tín Đức là giữ chữ tín, giữ lời hứa về những gì chúng ta đã hứa, cam kết với mọi người, với chính bản thân mình. Chúng ta cần phải giữ đúng lời hứa với người khác, thực hiện điều chúng ta đã hứa. Nhưng người mà chúng ta cần phải giữ chữ tín đầu tiên đó chính là chính mình. Nếu như chúng ta không thể giữ chữ tín với chính bản thân mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể giữ chữ tín với bất cứ một ai đó. Chúng ta hãy thử nhìn lại chúng mình đã bao nhiêu lần trong quá khứ chúng ta đã cam kết với chính bản thân mình làm một việc gì đó nhưng chúng ta đã bỏ công việc đó giữa chừng. Đó là một thói quen bỏ cuộc, thói quen không hoàn thành công việc đã bắt đầu. Đây là một biểu hiện của việc không giữ chữ tín với bản thân. Nếu như trong tương lai bạn vẫn còn giữ lại thói quen bỏ cuộc giữa chừng này thì điều gì sẽ xảy ra với bạn đến với chính bạn. Bạn không bao giờ có thể về đích. Và hãy thử nghĩ xem ngoài kia ai có thể tin tưởng bạn nếu bạn luôn bỏ cuộc giữa chừng trong công việc của bạn. Đến chính bạn, bạn còn không dám cam kết thì ở ngoài kia ai dám tin tưởng vào những điều bạn cam kết với họ. Hãy nhớ cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Bạn chỉ có thể giữ chữ tín với người khác khi bạn đã giữ chữ tín với chính bản thân mình

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *