KẺ ĂN KHÔNG HẾT NGƯỜI LẦN CHẲNG RA

KẺ ĂN KHÔNG HẾT- NGƯỜI LẦN CHẲNG RA
Lại #BÁO_BẦU
Nhạy thế không biết. Đang tính tháng 4 mới cho có mà dùng thuốc bên Lan Chi giờ có bầu mẹ nó rồi.
Chế nào đang mong con mà biết là do mình bị viêm nhiễm, nội tiết kém, trứng kém phát triển…. cứ đến với đông y Lan Chi.
???Đặt hồng âm tiêu viêm làm sạch chữa viêm tại chỗ, uống điều kinh đẩy độc tố từ sâu bên trong làm đẹp niêm mạc, tăng nội tiết…. con yêu sẽ về.

CategoriesUncategorized

1 Reply to “KẺ ĂN KHÔNG HẾT NGƯỜI LẦN CHẲNG RA”

  1. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ says:

    Ahihi đồ ngốc <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *