Khi cả thế giới tán thưởng khen ngợi bạn bạn phải là người duy nhất không tự tán tụng bản thân mình

” Khi cả thế giới tán thưởng khen ngợi bạn, bạn phải là người duy nhất không tự tán tụng bản thân mình. Và, khi cả thế giới này quay lưng với bạn, nghĩ rằng bạn rất tồi tệ, thì bạn phải là người duy nhất đừng quay lưng với mình, đừng nghĩ bản thân mình tồi tệ ! ” Trích: Trang Hạ.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *