Khi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết

Khi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết. Khi nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo, thế giới này sẽ chỉ toàn những người thấp hèn và ngu ngốc. Nếu nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi người bạn gặp phải, đều có những điểm đáng để bạn học hỏi.
Thế giới ta đang nhìn thấy, chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết; còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét. Tâm là nguồn gốc của sự an vui và cũng là nguồn gốc của sự đau khổ.
Hãy giữ tâm bất động, tự khắc bình yên sẽ đến!

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Khi nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *