LỤC BÌNH SÔNG, Trông kìa nước chảy lục bình sông, Ngó lại bèo trôi tỏa sắc hồng, Rợp tím màu hoa, đều trải…

LỤC BÌNH SÔNG
Trông kìa nước chảy lục bình sông
Ngó lại bèo trôi tỏa sắc hồng
Rợp tím màu hoa, đều trải rộng
Hương vàng mãi nhớ nhịp tràn bông
Sương đùa giữa nẻo vươn nhành lá
Gió thổi làn bên quyện giữa đồng
Lại gửi hồn ai tình nghĩa mộng
Lời trao ược hẹn thỏa duyên nồng..!
22/7/2017 ??? Đỗ Thúy Nga

CategoriesUncategorized

4 Replies to “LỤC BÌNH SÔNG, Trông kìa nước chảy lục bình sông, Ngó lại bèo trôi tỏa sắc hồng, Rợp tím màu hoa, đều trải…”

  1. Lạ thế nhỉ – em đã bình luận bài này rồi sao giờ không thấy nhỉ Một bài thơ chị viết thật hay Vui khoẻ nhé chị !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *