Một ngày khi cậu lật tung cái tủ và kéo ra những bộ quần áo mà cậu đã từng chán chê rồi mặc lại với một cảm giác thích thú thì cũng có nghĩa rằng con tim của cậu đã vui trở lại rằng cậu đang yêu Một nghĩa khác là đã 03 tuần rồi cậu ko giặt quần áo

Một ngày, khi cậu lật tung cái tủ và kéo ra những bộ quần áo mà cậu đã từng chán chê rồi mặc lại với một cảm giác thích thú thì cũng có nghĩa rằng con tim của cậu đã vui trở lại, rằng cậu đang yêu …! – Một nghĩa khác là đã 03 tuần rồi cậu ko giặt quần áo ! ???

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *