Một người không biết cách yêu thương chính mình thì không thể biết cách để yêu thương người khác được

Một người không biết cách yêu thương chính mình thì không thể biết cách để yêu thương người khác được. Vì vậy, người đầu tiên mà bạn cần học cách để yêu thương là chính bản thân mình. Yêu thương chính mình và mang đến tình yêu và hạnh phúc cho những người xunh quanh của bạn. Đừng để bất kỳ ai đến với cuộc đời bạn rồi ra đi khi chưa nhận được bất kỳ giá trị gì.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *