Muốn không có nan đề Hãy cứ thường dậy sớm suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện hết lòng với Chúa Jesus Christ mỗi ngày

Muốn không có nan đề? Hãy cứ thường dậy sớm suy ngẫm Lời Chúa và cầu nguyện hết lòng với Chúa Jesus Christ mỗi ngày. Đây là cách duy nhất để một ngày trôi qua trong bình an, vui mừng và kết quả. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người biết nhưng sẽ có ít người thực hiện đều đặn. Và đó là lý do của buồn rầu và than vãn trong hội thánh. (Thường thì chỉ khi nào nan đề đến người ta mới bắt đầu lật kinh thánh và kêu gào)

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *