Nhà anh em chúng tớ từ lúc sinh ra đến giờ toàn cắt tóc ở sa long BÀ VÀ MẸ 2 bà chủ này khó tính lắm

Nhà anh em chúng tớ từ lúc sinh ra đến giờ…toàn cắt tóc ở “sa long” BÀ VÀ MẸ. 2 bà chủ này khó tính lắm. Ngồi mà ngoe nguẩy k yên là mắt với mũi của 2 mụ ấy trợn ngược hết cả lên trần nhà í. Anh em chúng tớ sợ lắm luôn ?.
P/S: đã xử lí xong quả thủ của thằng em. Bây giờ đến lượt thằng a ?.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *