Nhìn đời bằng con mắt không ưa thì thấy cái gì người nào cũng dở cũng xấu

Nhìn đời bằng con mắt không ưa thì thấy cái gì, người nào cũng dở, cũng xấu. Nhìn đời bằng con mắt yêu thì vật gì, người nào cũng tốt,cũng hay. Hãy nhìn cuộc sống bẳng con mắt thứ hai bạn nhé ( suy nghĩ bất ưng khi đang dạo trên đường làng sáng nay)

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *