Như chú chim non trong bức tranh được mẹ dạy cho cách đập cánh để bay lên đầu tiên như thế nào thì ba mẹ của các con cũng vậy

Như chú chim non trong bức tranh được mẹ dạy cho cách đập cánh để bay lên đầu tiên như thế nào, thì ba mẹ của các con cũng vậy. Chính ba mẹ là người thầy đầu tiên dạy các con bi ba bi bô, dạy con những bước đi đầu tiên, tiếng kêu ba kêu mẹ, dạy con kia là đám mây và đây là chiếc lá.
Hãy nói yêu ba yêu mẹ nhé các con. Vì ba mẹ còn hơn cả xứng đáng nhận được điều ý nghĩa này.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *