Sáng chủ nhật bạn muốn làm gì Một ngày sống chậm hiếm có của cả nhà và đây là hình ảnh mà tôi thích nhất trong ngày

Sáng chủ nhật bạn muốn làm gì?
Một ngày sống chậm hiếm có của cả nhà và đây là hình ảnh mà tôi thích nhất trong ngày.
Nhiều người bảo: phụ nữ là phải giỏi bếp núc, chăm con cái, dọn dẹp nhà cửa.
Với tôi, sau hơn 10 năm sống chung và “tu luyện” với bạn Zai, tôi chỉ thấy phụ nữ nên giỏi việc làm làm sao bạn Zai cùng làm ấm căn bếp nhà…
Cùng xem nguyên nhân vì sao bạn ấy hào hứng bếp núc nha: https://goo.gl/CxgnWq
#bepam #chunhat #songcham

CategoriesUncategorized

2 Replies to “Sáng chủ nhật bạn muốn làm gì Một ngày sống chậm hiếm có của cả nhà và đây là hình ảnh mà tôi thích nhất trong ngày”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *