Sức khoẻ được ví như trái bóng bằng kim loại bởi khi nó rơi xuống đất thì đất lõm xuống khi sức khoẻ đi xuống không lấy lại được

Sức khoẻ được ví như trái bóng bằng kim loại bởi khi nó rơi xuống đất thì đất lõm xuống, khi sức khoẻ đi xuống không lấy lại được. Tình yêu như trái bóng bằng vàng bởi khi nó tuột khỏi tay mình sẽ vào tay người khác. Công việc như trái bóng đá bởi bóng rơi xuống đất nó nảy lên cao. Khi bạn thay đổi công việc thì cơ hội mới với vị trí, thu nhập cao cùng môi trường làm việc lý tưởng hơn.
Khi ở một môi trường quá lâu sẽ làm cho chúng ta có cảm giác an phận và ngại thay đổi. Tuy nhiên an phận luôn tiềm ẩn sự không an toàn và cuộc sống luôn luôn thay đổi.
Bạn dám chấp nhận sự thay đổi không? Có chúng tôi những người dẫn đường dày dạn kinh nghiệm sẽ đưa các bạn tới đỉnh vinh quang.

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *