Trên đời mọi thứ có thể thay đổi được bằng

Trên đời , mọi thứ có thể thay đổi được bằng $
Và hạnh phúc thì bao nhiêu tiền cũng sẽ không thay đổi được ❤️
Nhưng một khi nặng về đồng tiền quá thì tự tay mình làm rơi hạnh phúc từ khi nào không hay …!
Vì HP nó rất nhe , giống như nó cần được đáp ứng nhẹ nhàng và tình cảm ý, lên nặng về đồng tiền thì Hp có rơi thì nó sẽ bay mất và có dùng tiền cũng không thể mua cũng như tìm lại được nó đâu …!

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *